Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 03 2019

makemesmilejo
08:27
Nauczyłam się tego w okropnych okolicznościach. Nieważne, jak mocno błagasz kogoś, aby został, jeśli chce odejść i tak to zrobi. Jedyne co nam pozostaje, to nauczyć się dać im odejść.
— Brittainy C. Cherry - "Zawsze i wszędzie"
makemesmilejo
08:27
Jest takie spojrzenie, którym patrzymy tylko na jedną osobę.
makemesmilejo
08:25
Dopamina uzależnia. Dlatego uzależniają nas osoby, z którymi wyjątkowo dobrze spędza nam się czas. Uzależniamy się od ich bliskości, bo jesteśmy przy nich dopaminowo pozytywie pobudzeni. I kiedy ta osoba odchodzi, to tęsknimy. Chcemy, żeby ona była cały czas, dlatego kontynuujemy daną relację. Czasami bywa to niebezpieczne.
— Janusz Leon Wiśniewski
makemesmilejo
08:24
Ciekawa jestem co mówisz , gdy ktoś pyta o mnie.
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viagdziejestola gdziejestola
makemesmilejo
08:22
To był czas kiedy byłam tak zagubiona, że nawet nie wiedziałam gdzie mam siebie szukać.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viagdziejestola gdziejestola
makemesmilejo
08:22
2995 1600 500
Reposted fromsoftboi softboi viagdziejestola gdziejestola

March 13 2018

makemesmilejo
08:50
0806 9352
makemesmilejo
08:26
Jesteśmy zdystansowani, nieczytelni w relacjach, bo wydaje się nam, że wtedy trudniej będzie nas skrzywdzić. Ze strachu rezygnujemy z szansy na zbudowanie czegoś prawdziwego z drugim człowiekiem. Warto z tego wyjść. Zaryzykować chociaż raz.
— Ireneusz Czop w rozmowie z Moniką Sobień w magazynie "WeMen"
makemesmilejo
08:21
makemesmilejo
07:59
9561 6c12 500
dokładnie tak!
makemesmilejo
07:59
8005 1c18 500
Reposted frommalice malice viadancingwithaghost dancingwithaghost
makemesmilejo
07:58
makemesmilejo
07:58
makemesmilejo
07:58
2263 5d90 500
makemesmilejo
07:54
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
makemesmilejo
07:51
Nigdy nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak duże to miało znaczenie - jak wspaniale jest znaleźć kogoś, kto chce usłyszeć o tym wszystkim, co dzieje się w twojej głowie.
— Nina LaCour

October 29 2017

makemesmilejo
01:52
Bo ja się starałam pilnować, żeby nie zajść w złudzeniach za daleko, żeby w pewnym momencie nie dostać po głowie. No i przede wszystkim starałam się "na nas" nic nie budować. To miała być zupełnie nieżyciowa historia.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
01:41
7680 ba6a
makemesmilejo
01:40
9186 2e57
Reposted fromkonwalia konwalia vialajla lajla
makemesmilejo
01:39
4200 c353 500
Reposted fromverronique verronique vialajla lajla
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl