Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2017

makemesmilejo
07:39
Wiem, że jestem człowiekiem trudnym, ale jeżeli można w ogóle mówić o pozytywnych stronach mojego charakteru - jest to chyba wierność, którą umiem pokazać ludziom, jeśli ich kocham i lubię.
— M. Hłasko
makemesmilejo
07:35
Przytul się do mnie i prześpijmy kilka godzin. Od tylu dni marzę, żeby się obudzić obok Ciebie. Nigdy tego nie zrozumiesz.
— Z. Miłoszewski
Reposted fromjethra jethra viadancingwithaghost dancingwithaghost
makemesmilejo
07:34
makemesmilejo
07:31
Dom to jednak ludzie, których się kocha.
— Chyba mam dwa domy.
Reposted fromwdzienniku wdzienniku viasmokingtime smokingtime
makemesmilejo
07:30
Czasami najbardziej wyuzdaną fantazją potrafi być chęć, żeby po się położyć, przytulić i zasnąć w czyichś objęciach.
makemesmilejo
07:28
0436 15cb 500
Ostatnia miłość pana Morgana(2013)
07:27
makemesmilejo
07:26

Zas­ta­nawiałam się, czy Ty cho­ciaż przez jedną, je­dyną  se­kundę zatęskniłeś za moją obec­nością, za moimi żar­ta­mi czy dziw­ny­mi po­mysłami. Czy przez tą jedną sekundę poczułeś tęsknotę za mną i po­wie­działeś  szep­tem: "cholera, bra­kuje mi jej".

07:23
6513 2081
makemesmilejo
07:18
07:17
makemesmilejo
07:17
Osiągasz to, w co wierzysz
Przyciągasz to, czego pragniesz

July 30 2017

makemesmilejo
01:21
I coś mieszkało w jej oczach, jakaś dziwna nostalgia, złamanie, skwaszenie.. 
— J. Żulczyk
01:20
7572 5114 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viagdziejestola gdziejestola
makemesmilejo
01:20
6838 449b 500
gossip girl s2e18
Reposted fromjagodowykubek jagodowykubek viaorchis orchis
makemesmilejo
01:18

Do czyjegoś serca nie wchodzi się z ciekawości.

Reposted fromtulipanowa tulipanowa viagdziejestola gdziejestola
makemesmilejo
01:17
Każdy miewa przerwy w życiorysie.
Znika jak zaklęty, bierze złe zakręty. 
— Agnieszka Osiecka
makemesmilejo
01:16
- dlaczego to zrobiłeś? - są dwa powody: 1. bo chciałem
2. bo mogłem
Reposted fromspes spes viagdziejestola gdziejestola
makemesmilejo
01:16
Nie ma nic bardziej przygnębiającego, niż bezradność w sprawach, na których nam najbardziej zależy.
Reposted fromthesmajl thesmajl viagdziejestola gdziejestola
01:14
0949 68fc 500
Reposted fromanananana anananana viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl