Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 12 2017

23:01
8875 762f 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost
makemesmilejo
22:57
makemesmilejo
22:52
Czasem ktoś wywoła w tobie chęć opowiedzenia czegoś, a potem tego żałujesz.
— Mirjam Mous
Reposted frominpassing inpassing viaretaliate retaliate

May 24 2017

makemesmilejo
22:29
6252 ac39
Reposted fromcalifornia-love california-love
makemesmilejo
22:21
Nie potrafię pisać o sobie. Jak piszę o zaletach, wydaję mi się, że się przechwalam. Jak o wadach, że tekst jest jak prośba o przygarnięcie.
— zaadoptujfaceta
Reposted fromspokodama spokodama viamefir mefir
makemesmilejo
22:18
Całkiem inaczej kusisz, tak bardzo w sobie masz coś. Coś co chcę mieć na własność, później przy tym zasnąć.
Reposted fromorchis orchis viamaddaleinee maddaleinee
makemesmilejo
22:17
0214 f3d1
Reposted frommaking-love making-love viagdziejestola gdziejestola
makemesmilejo
22:16
To, co stanowi o uwodzicielskim talencie mężczyzny, to nie jego uroda, ale zdolność przekonania kobiety, by czuła się przy nim piękna.
— Eric-Emmanuel Schmitt - "Ozdrowienie"
Reposted fromcherrykiss cherrykiss viagdziejestola gdziejestola
makemesmilejo
22:15
1235 d50e 500
"Jak Ogien" - Sara Lovestam
Reposted fromLittleGrey LittleGrey viagdziejestola gdziejestola
makemesmilejo
22:15
Bo ładność to naprawdę stan duszy. Ładne są nie te dziewczyny, które malują sobie usta czerwoną szminką, ale te, które chcą przytulać innych, gdy źle się czują, te które z nieśmiałością mówią o tym, czego się boją i, że czegoś nie rozumieją. Te, które potrafią powiedzieć, że sobie nie radzą(...). Ładne są te, które chcą mówić prawdę.
— Małgorzata Halber
makemesmilejo
22:14
makemesmilejo
22:09
Wydaje się, że w mózgu istnieje całkiem szczególny obszar, który można by nazwać poetycką pamięcią i który rejestruje to, co nas urzekło, wzruszyło, co dało piękno naszemu życiu. 
— "Nieznośna lekkość bytu" (Milan Kundera)
Reposted frompiepszoty piepszoty viagdziejestola gdziejestola
makemesmilejo
22:08
7948 aeb1
Reposted fromMagicMushroom MagicMushroom vianoisetales noisetales

April 04 2017

23:28
6175 be7d 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viamadda madda
makemesmilejo
23:27
Nie mówiliśmy dużo, ale dużo między nami się działo.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagdziejestola gdziejestola
makemesmilejo
23:23
Ja byłem najcichszy. Nie próbowałem z nikim nic nawiązać, ale w ogóle taki jestem, że wolę bardzo chętnie nic nie mówić. Nie dlatego, że nie mam nic do mówienia, odwrotnie, bardzo odwrotnie, ale komu mówić, komu opowiadać, kto na to zasługuje? Dlatego wolę już słuchać chociażby.
— Edward Stachura, "Nocna jazda pociągiem"
makemesmilejo
23:16
Ty jesteś tak zwana mądra kobieta, o ile takie w ogóle istnieją. To znaczy najbardziej nieszczęśliwa. Dlatego, że jesteś mądra. Że wszystko rozumiesz, że wszystko wybaczasz, że wszystko potrafisz mądrze ustawić. Za mądrość płaci się cierpieniem.
— Marek Hłasko
Reposted frommonstrum monstrum
makemesmilejo
23:14
7595 5b8c
Reposted fromiunfabulous iunfabulous viagdziejestola gdziejestola
makemesmilejo
23:12
Niby wszystko jest w porządku, aż tu nagle nie wiadomo dlaczego ni stąd ni zowąd przychodzi taki wieczór jak ten dzisiejszy - pełen za Tobą niezrozumiałej tęsknoty.
— anonim znaleziony na murze
makemesmilejo
23:12
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl