Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 30 2017

makemesmilejo
01:21
I coś mieszkało w jej oczach, jakaś dziwna nostalgia, złamanie, skwaszenie.. 
— J. Żulczyk
01:20
7572 5114 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viagdziejestola gdziejestola
makemesmilejo
01:20
6838 449b 500
gossip girl s2e18
Reposted fromjagodowykubek jagodowykubek viaorchis orchis
makemesmilejo
01:18

Do czyjegoś serca nie wchodzi się z ciekawości.

Reposted fromtulipanowa tulipanowa viagdziejestola gdziejestola
makemesmilejo
01:17
Każdy miewa przerwy w życiorysie.
Znika jak zaklęty, bierze złe zakręty. 
— Agnieszka Osiecka
makemesmilejo
01:16
- dlaczego to zrobiłeś? - są dwa powody: 1. bo chciałem
2. bo mogłem
Reposted fromspes spes viagdziejestola gdziejestola
makemesmilejo
01:16
Nie ma nic bardziej przygnębiającego, niż bezradność w sprawach, na których nam najbardziej zależy.
Reposted fromthesmajl thesmajl viagdziejestola gdziejestola
01:14
0949 68fc 500
Reposted fromanananana anananana viagdziejestola gdziejestola

June 13 2017

makemesmilejo
14:37

Miałem szaloną ochotę na Twoje towarzystwo

bez względu na wszelkie erotyczne objawy
     

— 13/14 V 1923- Stanisław Ignacy Witkiewicz "Listy do żony"
makemesmilejo
14:36
makemesmilejo
14:36
Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko.
— Carlo Ancelotti
Reposted fromwaflova waflova viagdziejestola gdziejestola
makemesmilejo
14:34
Za każdym razem otwierasz w mojej głowie te szufladki, które nawet nie wiesz jak ciężko było uporządkować, a później zamknąć tak aby żadna z nich się nie otwierała... A ty za każdym razem próbujesz je otworzyć...
Reposted bygos123 gos123
01:49
9404 b492
Reposted fromamatore amatore viadisheveled disheveled
makemesmilejo
01:24
A jednak przy każdej niepewności tkwi odrobina nadziei, z której nie potrafisz zrezygnować.
— Bezimienna
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata viaautunno autunno
makemesmilejo
01:21
Rozpoczęło się od przypadku, od pewnego zupełnie przypadkowego przypadku, który w najwyższym stopniu mógł być i mogło go nie być.
— Fiodor Dostojewski "Zbrodnia i kara"
Reposted fromblack-agnes black-agnes viagdziejestola gdziejestola
01:21
3152 b2dd
Reposted fromtheolicious theolicious viagdziejestola gdziejestola
makemesmilejo
01:18
1304 a78c
Reposted fromcalifornia-love california-love
makemesmilejo
01:17
0841 ba57
Reposted frombeatkazz beatkazz viasmokingtime smokingtime
makemesmilejo
01:13
makemesmilejo
01:13
Nauczam ludzi wyobraźni. Przez większą część życia nie zdajemy sobie sprawy z tego, czym może być wyobraźnia, nie jesteśmy nawet w stanie pojąć, jaki może być jej zasięg. Ponieważ, oprócz wyobraźni intelektualnej, istnieje też wyobraźnia zmysłów, wyobraźnia seksualna, wyobraźnia cielesna, wyobraźnia ekonomiczna, wyobraźnia mistyczna, wyobraźnia naukowa..

Wyobraźnia obejmuje każdy teren, nawet ten, które nazywamy „racjonalnym”. Jest wszędzie. W związku z tym powinno rozwijać się ją tak, by móc rozpatrywać rzeczywistość nie tylko z jednej perspektywy, ale z wielu punktów widzenia. Zazwyczaj wizualizujemy wszystko zgodnie z wąskim paradygmatem naszych wierzeń i uwarunkowań. Z rzeczywistości, tajemniczej i tak rozległej jak nieprzewidywalnej, odbieramy tylko to, co zostanie przefiltrowane przez nasz małostkowy punkt odniesienia.

Aktywna wyobraźnia jest kluczem do wyższej wizji, pozwala spojrzeć na rzeczywistość z innych punktów widzenia, nie naszych; pozwala myśleć i odczuwać zgodnie z różnymi punktami odniesienia. Tym właśnie jest prawdziwa wolność: zdolnością do wychodzenia poza samego siebie, przekraczania granic naszego małego indywidualnego świata i otwierania się na wszechświat.

— Alejandro Jodorowsky
Reposted fromstonerr stonerr viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl