Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 13 2018

makemesmilejo
08:50
0806 9352
makemesmilejo
08:26
Jesteśmy zdystansowani, nieczytelni w relacjach, bo wydaje się nam, że wtedy trudniej będzie nas skrzywdzić. Ze strachu rezygnujemy z szansy na zbudowanie czegoś prawdziwego z drugim człowiekiem. Warto z tego wyjść. Zaryzykować chociaż raz.
— Ireneusz Czop w rozmowie z Moniką Sobień w magazynie "WeMen"
makemesmilejo
08:21
makemesmilejo
07:59
9561 6c12 500
dokładnie tak!
makemesmilejo
07:59
8005 1c18 500
Reposted frommalice malice viadancingwithaghost dancingwithaghost
makemesmilejo
07:58
makemesmilejo
07:58
makemesmilejo
07:58
2263 5d90 500
makemesmilejo
07:54
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
makemesmilejo
07:51
Nigdy nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak duże to miało znaczenie - jak wspaniale jest znaleźć kogoś, kto chce usłyszeć o tym wszystkim, co dzieje się w twojej głowie.
— Nina LaCour

October 29 2017

makemesmilejo
01:52
Bo ja się starałam pilnować, żeby nie zajść w złudzeniach za daleko, żeby w pewnym momencie nie dostać po głowie. No i przede wszystkim starałam się "na nas" nic nie budować. To miała być zupełnie nieżyciowa historia.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
01:41
7680 ba6a
makemesmilejo
01:40
9186 2e57
Reposted fromkonwalia konwalia vialajla lajla
makemesmilejo
01:39
4200 c353 500
Reposted fromverronique verronique vialajla lajla
makemesmilejo
01:38

ktoś kiedyś powiedział, że największą krzywdą jaką można wyrządzić drugiej osobie, jest zamknięcie przed nią serca.
Reposted fromnieuciekaj nieuciekaj viagdziejestola gdziejestola
makemesmilejo
01:37
6119 885f 500
Reposted frommalice malice viacalifornia-love california-love
makemesmilejo
01:37
Odetchnij. A co jeśli Bóg chce Ci powiedzieć, że ma dla Ciebie lepszy plan?
— N. Belcik
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaorchis orchis
makemesmilejo
01:36

October 05 2017

03:28
makemesmilejo
03:03
Kiedy już raz doświadczyłeś pewnej bliskości, inne jej rodzaje już cię nie zaspakajają.
— Salley Vickers
Reposted fromoutcat outcat viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl